Kategoriler
Genel

Bursa Özel Okullar

Önceden defa söylenirdi, ekmek arslanın ağzında diye. Şimdilerde midesine kadar indiği rivayet ediliyor. Rızka Allah’ın kefil olduğunu, hiç kimsenin kendisi rızkımızı yiyemeyeceğini ve rızkın bitmesinin ömrün bitmesi mananına yaklaştığını bilenler için bu sözler tek kaygı vesilesi olmasa da zahmetsiz rahmet olmayacağını da unutmamak gerekir. Bu zahmetin de en ehemmiyetli ayağını, çalışma hayatından evvel atıldığımız eğitim yaşamı kapsıyor. Kalifiye tek eğitim ve öğretimin öğrencide beden bulabilmesi için üç esas sac ayağı vardır: aile, talebe ve Bursa Özel Okul. Bu üç unsurda iş birliği sağlanamaması ya da birisinde yaşanan sorunun çözüme kavuşturulamaması halinde talebenin önceliklerinde değişme, davranışlarda arızalanma, Bursa Özel Okula karşı alakasızlık ve derslerde gerileme kaçınılmaz olur. Bu bakımdan saydığımız üç neden üstünde her paydaşın ciddi olarak durması ve sürecin takipçisi olması gerekir. Bursa Özel Okul, talebenin eğitim yaşamı için en fazla vakit ayırdığı ve yer aldığı yerdir. Bu özelliğiyle Bursa Özel Okuldaki eğitim sistemi, kalifiye ve tasarılı tek sürecin işletiliyor olması hem bireysel hatta topyekun muvaffakiyet için olmazsa olmazdır. Soruna bu yönden bakan veliler, hangi fen ya da Anadolu lisesine hem de nitelikli meslek lisesine çocuğumu gönderebilirim diye akla karayı seçiyor. Arayışları sonucunda beğeni olamayan ya da henüz farklı sebeplerle kalifiye Bursa Özel Okul arayışına istikamete veliler olabiliyor. İşte tam bu noktada iki türlü külfet ile karşılaşıyoruz: 1-Velinin talebe profiline ve eğitim anlayışımıza uymayan beklentileri, 2-Öğrenciyi yanlızca para olarak gören Bursa Özel Okul idarecilerinin gerçekleşmeyeceğini defa iyi bildikleri uçuk kaçık vaatleri. Şimdi sırayla bu iki hatalı tutumun sahaya olan yansımalarına tek tarafa da en uygun karşılıklarını koyarak bakalım: Ferdi Gelişime Katkı Her kalifiye Bursa Özel Okul, hem devlet Bursa Özel Okullarından değişik tek anlayışı sergilemek yerine hatta verimliliği artırma emelinin ile ferdi çalışmalara ehemmiyet verir. Hele hele mesele üniversiteye hazırlıksa bire tek yapılacak çalışmaların önü henüz da açılır. Böylelikle talebenin hem üst kademedeki eğitime hatta sosyal yaşama ve iş yaşamına henüz nitelikli ve hazır olarak başlaması hedeflenir. Tabi ki bu hususta Bursa Özel Okulun vaatleri ile gerçekliğin muayene edilmesinde yarar var. Şahsi gelişim ile ilgili arayışı olan veli ise bu beklentisini talebesinin kapasitesi ile doğru orantılı olarak talep etmeli. Yok ise talebenin akademik yetersizliğinin faturasını yanlızca Bursa Özel Okula kesip velinin sorumluluktan sıyrılması öğrenciyi neşeli ve özgüvenli tek geleceğe taşımayacaktır. O durumda talebe için bünyeye makul eğitim hedeflerinde ailenin kararları önemli. Mesleksel eğitim ve gelişime gereksinim duyan tek öğrenciden kalifiye Anadolu ya da fen lisesinde (daha defa kalifiye Bursa Özel Okullarda olabiliyor) muvaffakiyet beklemek, balığın ağaca tırmanmasını beklemek gibidir. Anne babaların Eğitim Sürecine Aktif Katılması Kalifiye Bursa Özel Okullarda ebeveynler çocuklarının öğretmenleri ve kılavuz öğretmenleri ile daha çok etkileşim içindedirler. Sınıflardaki talebe sayılarının da az tutulması, bazı zamanlar veli katılımlı etkinliklere olanak sağlamaktadır. Kolejlerin başka tek pozitif yanı da veliye her lâhza sıhhatli malumat verilebilmesi ve problemlere hatıranda ya da evvel dâhil olarak çözüme katkı sağlayabilmeleridir. Bu hususta da veli çocuğu ile ilgili sıhhatli malumat alıp almadığını değişik açılardan gözlemlemeli. Yok ise yıl nihayetinde değişik tablolarla da karşılaşılabilir. Tesisler ve Donanım Vaziyeti Kütüphaneler, sportif ve kültürel etkinlik alanları, ilmi çalışmaların desteklendiği laboratuvarlar vb. alanlar talebelere sunulan tesisler denince akla ilk gelenler. Her istikametten ilerlemiş fertleri toplum yaşamına kazandırmayı efkar edinen Bursa Özel Okullar, bu hedeflerini yapmak için kafi kuruluş ve donanıma sahip olmak zorunda. Fakat bu noktada velilerin genel eğilimi, Bursa Özel Okulun makyajına takılıp başka alanları sorgulamamalarıdır. Hâlbuki eğitim niteliği, öncelikli sorgulanması lüzumlenen neden olmalıdır. Defa Istikametli Fertler Yetiştirmek Kolejler öğrenciyi akademik olarak yetiştirirken sportif, kültürel alanlarda gelişimlerine katkıda bulunup becerilerini geliştirip hobilerine de zaman ayırmalarına olanak sağlamalı. Bu anlayışa makul ders dışı etkinlikler planlanarak uygulanabilmeli. Yanlızca defa iyi matematik sorunu çözebilen talebe yetiştirmek; gelecekte mühendis, mimar, hekim da olsa topluma ecnebi, etkileşim kabiliyeti zayıf bireylerle karşılaşmamıza neden olacaktır. Eksper Eğitim Kadrosu Kalifiye Bursa Özel Okulların öğretmenleri de kalifiye olmalıdır. Burada misyon yapmış öğretmenler; ilk olarak meslek ve talebe sevgisi ile dolu, deneyim sahibi, öğretme kabiliyetleri üst seviyede olan öğretmenler olmalı. Ayrı olarak öğretmen, kalifiye Bursa Özel Okulun ona sunmuş olduğu kendisini süratli geliştirme imkânını iyi kullanmalı. Kalifiye Bursa Özel Okul seçenek edecek veli yönünden ilgi edilecek en ehemmiyetli hususlardan birisi de öğretmen kadrosunun niteliği ve istikrarı olmalı. En uygun Sınıf Mevcutları Çoğu anne-baba için devlet Bursa Özel Okullarındaki en devasa sorunken kalifiye Bursa Özel Okullardaki en ehemmiyetli ayrıcalıklardan biri sınıflarda en uygun talebe sayıları ile ders yapılmasıdır. Devlet Bursa Özel Okullarında 35-40 arası değişikliğe uğrayan talebe sayılarına baktığımızda öğrenmen tek talebeye kırk dakika ders yapabilse dahi tahminen 1 dakika ayırabilmektedir. Kolejlerde 12-24 arası değişikliğe uğrayan talebe sayıları ile talebeye henüz sıhhatli ve fazla zaman ayrılabiliyor. Bu hususta kalifiye Bursa Özel Okullarda genel itibari ile tek külfet olmadığını söyleyebiliriz. Elastik Müfredat Programı Devlet Bursa Özel Okullarında öğretmen müfredat ve ders kitabına sıkı sıkıya bağlı iken kalifiye Bursa Özel Okullar bu hususta henüz elastik davranabilmektedir. Böylelikle fen veyahut sosyal bilim çoğunluklu eğitim anlayışını, devresinin merkezi imtihan mantığına göre şekillendirip uygulayan kalifiye Bursa Özel Okullar başarıya daha çok odaklanma refleksi gösterebilir. Bu anlayışın yanısıra kıymetler eğitimi ve sosyal yaşama hazırlık olanağı sağlayacak çalışmalar da eğitim planlamasına eklenebilir. Mevzu ile ilgili olarak veliye düşense esneklik ile başıboşluk arasındaki farkı gözetmektir. Akademik Yeterlilik ve Muvaffakiyet Vaziyeti Yukarıda kabul edilen maddeler, tek kalifiye Bursa Özel Okulun devlet Bursa Özel Okuluna göre avantajlarının yanısıra vaatler-gerçekler çelişkisini meydana koyuyor. Bu çelişkinin veliler yönünden en somut görüleceği nokta ise akademik verimliliğin geldiği düzey ve bunun öğrencileri hedeflerine ulaştırıp ulaştırmadığıdır. Ayrıştırmadan Ferdi ve Toplumsal Alaka Kalifiye Bursa Özel Okullar, yanlızca ferdi başarıyı değil, kitlesel başarıyı da kendisine amaç edinmelidir. Senelerce kendisi saklı eğitim ve kültür anlayışına makul talebe yetiştirmeye çalışıp kendilerine ahenk gerçekleştiren talebelere kalifiye ve ek çalışmalar yapmış başka öğrencileri ise boşlayan Bursa Özel Okulların yerinde bu gün yeller esiyor. Talebelerin sınıflandırılması, zihniyete göre değil eğitim ve öğretimin ilkelerine göre olmalı. Velilerin ilgi etmesi lüzumlenen en ehemmiyetli konulardan bir tanesi de budur. Her sene her öğrenciyi hoşnut etmek hedefinde olan kalifiye Bursa Özel Okullara talebin ve bakanlığın desteğinin inişli çıkışlı tek grafik seyrettiği ülkemizde, kalifiye öğretimdeki nitelik ve talebe sayılarının dilenen seviyeye ulaşması; yeni eğitim öğretim seneyin bütün idareciler, veliler ve öğrenciler yönünden hayırlar getirmesi, halkımız ve milletimizin birliğine vesile olması temennisi ile nihai sözü yeniden şaire bırakalım: Girmeden tefrika tek millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. // M. Akif ERSOY

Bir cevap yazın